STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO

Nastavni planovi škole

AUTOMEHATRONIČAR (JMO)

Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Naziv zanimanja: automehatroničar JMO (331153)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • rukovanje motornim vozilima i njihovim sustavima
 • održavanje, ispitivanje i podešavanje motornih vozila i sustava motornih vozila
 • održavanje, ispitivanje i podešavanja strojeva u radionici
 • montaža, demontaža i popravak sklopova, skup sklopova i njihovih sustava
 • rukovanje motornim vozilima i popravljanje motornih vozila i njihovih sustava
 • dijagnosticiranje grešaka sustava, njihove uzroke, otklanjanje iste te ocjenjivanje rezultata rada
 • montaža, demontaža i popravak motornih vozila i njihovih sustava, skup sklopova i pojedinačnih sklopova
 • ugradnja/montaža dodatne opreme (npr. plinska instalacija)
 • ispitivanje motornih vozila u skladu s prometnim i cestovnim pravilima

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže naučnički ispit koji je sastavni dio obrane završnog rada. Uključuje izvedbu radne probe u okviru složenijeg ispitnog zadatka kojim se provjeravaju praktične vještine te razina samostalnosti i odgovornosti za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije.

Naučnički ispit polaže se u organizaciji ustanove za strukovno obrazovanje pred stručnim povjerenstvom koje osnivaju ustanova za strukovno obrazovanje i Hrvatska obrtnička komora.

Nakon položenog naučničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.


VODOINSTALATER (JMO)

Obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Naziv zanimanja: vodoinstalater JMO (013853)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • izrada i priprema elemenata instalacija i uređaja za ugradnju
 • rezanje i savijanje cijevi
 • narezivanje navoja na cijevima
 • brtvljenje spojeva u različitim uvjetima
 • popravak slavina i mjernih uređaja
 • pripremni radovi na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija
 • obilježavanje putova za postavljanje cijevi
 • izvedba uređaja izvan zgrade do glavnog voda, uređaja u zgradi, te svih vodovodnih i odvodnih instalacija na objektu u prostorijama različitih namjena – kuhinja, kupaonica, WC itd.
 • poslovi montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava,ž
 • dezinfekcija mreže i spajanje cjevovoda za odvod otpadne vode
 • upoznavanje s nacrtom instalacije (kako izgleda ili će izgledati vodovodna mreža, gdje će biti postavljena pojedina sanitarna oprema), a ako takvog nacrta nema, može ga i samostalno skicirati
 • utvrđivanje vrste i količine potrebnog materijala za postavljanje instalacije, rezanje i savijanje cijevi, izrada navoja, te postavljanje nosača, cijevi i spojnica
 • priključivanje dovršene instalcije na dovod vode, provjera brtvljenja na spojevima i priključcima, te otklanjanje eventualnih nedostataka
 • ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, kao i nadzor uređaja tijekom rada
 • održavanje i čišćenje vodovodnih uređaja

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže naučnički ispit koji je sastavni dio obrane završnog rada. Uključuje izvedbu radne probe u okviru složenijeg ispitnog zadatka kojim se provjeravaju praktične vještine te razina samostalnosti i odgovornosti za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije.

Naučnički ispit polaže se u organizaciji ustanove za strukovno obrazovanje pred stručnim povjerenstvom koje osnivaju ustanova za strukovno obrazovanje i Hrvatska obrtnička komora.

Nakon položenog naučničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.


ELEKTROINSTALATER (JMO)

Obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Naziv zanimanja: elektroinstalater JMO (042153)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • postaviti, ispitati i staviti u pogon te održavati niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati dojavne i signalne instalacije
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati antenske i komunikacijske instalacije
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati uzemljenja, gromobrane i postrojenja za izjednačavanje potencijala
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati instalacije procesne tehnike i proizvodnih pogona
 • postaviti, ispitati i staviti u pogon električne strojeve i uređaje
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati rasvjetne uređaje
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati rezervne izvore električne energije
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati kompenzacijska postrojenja
 • poznavati načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže naučnički ispit koji je sastavni dio obrane završnog rada. Uključuje izvedbu radne probe u okviru složenijeg ispitnog zadatka kojim se provjeravaju praktične vještine te razina samostalnosti i odgovornosti za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije.

Naučnički ispit polaže se u organizaciji ustanove za strukovno obrazovanje pred stručnim povjerenstvom koje osnivaju ustanova za strukovno obrazovanje i Hrvatska obrtnička komora.

Nakon položenog naučničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.


ELEKTROMEHANIČAR (JMO)

Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo

Naziv zanimanja: elektromehaničar JMO (042353)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • ispitati i staviti u pogon niskonaponsku instalaciju i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • postaviti, spojiti i pustiti u pogon električne strojeve i uređaje
 • rastaviti, ispitati ispravnost, sastaviti i staviti u pogon električne strojeve i uređaje
 • popraviti i održavati i električne strojeve i uređaje
 • poznavati načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • znati instalirati, programirati i održavati upravljačke uređaje i elektromotorne pogoneZavršetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže naučnički ispit koji je sastavni dio obrane završnog rada. Uključuje izvedbu radne probe u okviru složenijeg ispitnog zadatka kojim se provjeravaju praktične vještine te razina samostalnosti i odgovornosti za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije.

Naučnički ispit polaže se u organizaciji ustanove za strukovno obrazovanje pred stručnim povjerenstvom koje osnivaju ustanova za strukovno obrazovanje i Hrvatska obrtnička komora.

Nakon položenog naučničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.


KONOBAR

Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: konobar (071333)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja
 • postaviti stol
 • poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu
 • služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića
 • prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta
 • komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima
 • primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.


KUHAR

Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: kuhar (071233)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
 • prigotoviti jelo
 • naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
 • preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
 • ustrojavati rad kuhinje
 • sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela
 • primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
 • razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
 • rukovati kuhinjskih strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.


SLASTIČAR

Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: slastičar (092533)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
 • prigotoviti jelo
 • naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
 • preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
 • ustrojavati rad kuhinje
 • sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja slastica
 • primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
 • razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
 • rukovati kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.


TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST

Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: turističko-hotelijerski komercijalist (070204)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i potvrda nadležnoga školskog liječnika

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • pripremiti i posluživati hranu i piće
 • organizirati rad u kuhinji i restoranu, brinuti o tehnološkom procesu, tehničko - tehnološkoj opremljenosti i inventaru
 • planirati zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, te kontrolirati skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica
 • sastavljati dnevni jelovnik, dogovarati i organizirati domjenke, bankete, svečane ručkove i večere unutar i izvan objekta
 • osmišljavati prezentacije nacionalnih jela i pića i njihove promidžbe
 • brinuti o prezentaciji i promidžbi restorana, ekonomičnosti rada, estetskom izgledu jela i uređenju prostora
 • kontrolirati rad i financijsko stanje poslovanja kuhinje i restorana, obrtničke radnje i drugih ugostiteljskih objekata
 • pronalaziti rješenja u specifičnim zahtjevima posla
 • trajno se usavršavati u struci i pratiti sve informacije neophodne za uspješno obavljanje navedenih poslova.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.


GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA

Obrazovni sektor: Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Naziv zanimanja: grafički tehničar tiska (210304)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • obavlja tisak novina knjiga, časopisa, plakata, kataloga, tiskanica, reprodukciju slika i fotografija te različitih drugih materijala
 • u radu se služi različitim tehnikama: knjigotiskom, offsetnim tiskom, sitotiskom, tampon tehnikom i sl.
 • ovisno o zahtjevima posla i tehnici koja se primjenjuje, radi na različitim strojevima (knjigotiskarskim strojevima, offsetnim strojevima, strojevima za sitotisak)
 • organizira pojedine faze tehnološkog procesa u tisku - obavlja poslove pripreme stroja za tisak, kontrolira proces tiska - boju, rad stroja i konačni proizvod
 • Osim pripreme, realizacije i kontrole tehnološkog procesa otiskivanja, vodi računa o vizualnom izgledu otiska te podudaranju sa originalom

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.


GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE

Obrazovni sektor: Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Naziv zanimanja: grafički tehničar dorade (210404)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i potvrda nadležnoga školskog liječnika

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • prilikom izrade grafičkog proizvoda, u posljednjoj fazi koja je vrlo važna i složena, obavezan je proces dorade
 • radi na završnoj doradi različitih vrsta tiskovina - grafički dorađuje knjige, zaštitne korice, albumi, mape, kutije, brošure, prospekti, katalozi, blokovi, etikete, kartice, omotnice, koverte, ukrasne vrećice
 • otisnuti materijal strojno ili ručno priprema za konačni oblik
 • otisnute stranice slaže u časopis, knjigu ili drugi željeni oblik
 • prema potrebi radi na različitim strojevima: stroju za šivanje, stroju za klamanje i stroju za rezanje
 • tehničar podešava mašine, izrezuje registre, označava brojeve stranica i ukrašava korice

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Upisi

Posljednje novosti

Svi 07, 2024

Filmska radionica rovinjskih srednjoškolaca prema Šoljanovim djelima

U razdoblju od 22. do 26. travnja u školskoj knjižnici Srednje škole Zvane Črnje održana…
Tra 30, 2024

Međunarodno gastronomsko natjecanje "Bartolomeo Scappi"

Od 22. do 25. travnja u mjestu Castel San Pietro Terme (Emilia Romagna) održano je…
Tra 25, 2024

Weekend Food Festival 2024.

Naši učenici i profesori sudjelovali su na 3. Weekend Food Festivalu koji se održao u…
Tra 22, 2024

Tjedan medijske pismenosti 2024.

Interaktivno predavanje u petak, 19. travnja, u sklopu Tjedna medijske pismenosti u…
© 2020 SSEK. All Rights Reserved. Designed By LCSTUDIO

Naša web stranica koristi kolačiće (tzv. COOKIES) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti, analize korištenja naše web stranice, radi pružanja prilagođenog sadržaja i oglasa, te kako bi Vam pružili sadržaj trećih strana s kojima imamo odnos. Klikom na "Prihvaćam" pristajete na korištenje kolačića. Sve o korištenju i reguliranju kolačića možete pronaći na poveznici.