STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO

Upisni rokovi i uvjeti

ŠKOLSKA GODINA 2023./2024.

Hodogram jesenskog upisnog roka za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. g. 2023./2024.

OPIS POSTUPKA

DATUM

Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

16. 8. do 21. 8. 2023.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

16. 8. do 21. 8. 2023.

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21. 8. do 25. 8. 2023.

Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

21. 8. do 23. 8. 2023.

Dostava dokumentacije:

• Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

• Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

21. 8. do 24. 8. 2023.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

24. 8. 2023.

Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista

25. 8. 2023.

Unos prigovora

25. 8. 2023.

Objava konačnih ljestvica poretka

26. 8. 2023.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

26. 8. do 29. 8. 2023.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

30. 8. 2023.

 

Hodogram ljetnog upisnog roka za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. g. 2023./2024.

OPIS POSTUPKA DATUM           
Početak prijava u sustav 29. 5. 2023.
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 29. 5. do 26. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu 29. 5. do 26. 6. 2023.
Prijava obrazovnih programa 28. 6. do 7. 7. 2023.
Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. do 2. 7. 2023.

Dostava dokumentacije:

• Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

• Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

28. 6. do 6. 7. 2023.
Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata 3. 7. do 6. 7. 2023.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista 6. 7. 2023.
Unos prigovora 7. 7. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2023.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1) Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum

2) Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i

3) Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum.

10. 7. do 13. 7. 2023.
Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola. .
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14. 7. 2023.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 7. 8. 2023.

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

Hodogram ljetnog upisnog roka za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. g. 2022./2023.

Opis postupaka

Datum

Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. 2022.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. – 1. 7. 2022.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

1. 7. 2022.

Početak prijava redovitih učenika u sustav

23. 5. 2022.

Početak prijava obrazovnih programa

25. 6. 2022.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

28. 6. 2022.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

Unos prigovora na rezultate dodatnih provjera

29. 6. – 4. 7. 2022.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika

(stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

1. 7. 2022.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

29. 6. – 4. 7. 2022.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6. 7. 2022.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2022.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

8. 7. 2022.

Objava konačnih ljestvica poretka

9. 7. 2022.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11. – 13. 7. 2022.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

15. 7. 2022.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

10. 8. 2022.

 ŠKOLSKA GODINA 2021./2022. 

Hodogram ljetnog upisnog roka za šk. g. 2021./2022.:

Opis postupaka Datum    
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 24. 5. –1.7.2021.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 26. 6. 2021.
Početak prijava redovitih učenika u sustav 24. 5. 2021.
Početak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2021.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2021.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29.6.–1.7.2021.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 1.7.2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 5.7.2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6.7.2021.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

7.7.2021.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

9.7.2021.
Objava konačnih ljestvica poretka 10.7.2021.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

12.–14.7.2021.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15.7.2021.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 10.8.2021.

 

ŠKOLSKA GODINA 2020./2021. 

JESENSKI UPISNI ROK

Sukladno Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. jesenski upisni rok započinje 21. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati, kada počinje prijava obrazovnih programa.

Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 24. kolovoza 2020. godine, a provjera i unos rezultata dodatnih provjera održat će se 25. kolovoza 2020. godine.

Odabir obrazovnih programa zaključat će se 28. kolovoza 2020. godine kada će se započeti s ispisom prijavnica.

Konačne ljestvice poretka objavit će se 1. rujna 2020. godine.

2. rujna 2020. - dostava upisnice u srednju školu u koju se učenik upisao

 • osobno ili elektroničkim putem: od 09:00 do 10:00 sati u učionici 32 (osobno) ili elektroničkim putem (mail Škole: ssek@pu.t-com.hr)
 • potrebna dokumentacija:
  • potpisana E-upisnica
  • potvrda školskog liječnika (liječnika školske medicine) za zanimanje konobar

 

Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, objavljujemo popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Natječaj za jesenski upisni rok može se vidjeti OVDJE.

LJETNI UPISNI ROK - VAŽNI DATUMI

8. srpnja 2020. - početak prijava obrazovnih programa

22. srpnja 2020. - završetak prijava obrazovnih programa, početak ispisa prijavnica

24. srpnja 2020. - krajnji rok za zaprimanje prijavnica (razrednici u osnovnoj školi/SPU)

25. srpnja 2020. - objava konačnih ljestvica poretka

27. srpnja 2020. - dostava upisnice u srednju školu u koju se učenik upisao

 • osobno ili elektroničkim putem: od 08:00 do 12:00 sati u učionici 32 (osobno) ili elektroničkim putem (mail Škole: ssek@pu.t-com.hr)
 • potrebna dokumentacija:
  • potpisana E-upisnica
  • liječnička svjedodžba medicine rada (za zanimanja: automehatroničar-JMO, vodoinstalater-JMO, elektromehaničar-JMO, kuhar, slastičar)
  • potvrda školskog liječnika (liječnika školske medicine) za zanimanja konobar i turističko-hotelijerski komercijalist

NAPOMENA U SLUČAJU DOSTAVE DOKUMENTACIJE ELEKTRONIČKIM PUTEM:

 • Upisnicu i ostale dokumente koji su uvjet za upis, elektroničkim putem može poslati roditelj kandidata.
 • Upisnicu i ostale dokumente koji su uvjet za upis roditelj dostavlja sa svoje elektroničke adrese, te je dužan u e-poruci dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona/broj mobitela) kako bi ga srednja škola mogla kontaktirati.
 • Kandidat je dužan dostaviti original upisnice i ostale dokumente koji su uvjet za upis kada krene nova školska godina.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno objavljuje Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju 1. lipnja 2020. iza 12:00 sati. 

Više informacija o postupku prijave u sustav NISpuSŠ dostupno je na sljedećoj poveznici: Upisi.hr

PLAN UPISA za šk. g. 2020./2021.

plan upisa

VAŽNI DOKUMENTI ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE (ŠK. G. 2020./2021.)

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

UPISNI ROKOVI

Izmjene i dopune pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva

Objavljene publikacije na stranici upisi.hr:

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - redovni učenici (za učenike koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj)

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - kandidati iz drugih obrazovnih sustava (za kandidate koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske, kandidate koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za kandidate koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2019. godine)

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - učenici s teškoćama u razvoju (za učenike s teškoćama u razvoju koji se prijavljuju preko županijskog upravnog odjela)

• Primjer bodovanja za školsku godinu 2020./2021. (Primjeri bodovanja uspjeha kandidata iz osnovnoga obrazovanja).

 ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

JESENSKI UPISNI ROK

Hodogram - kolovoz

 

Sukladno točki XI. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. jesenski upisni rok započinje 21. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati, kada počinje prijava obrazovnih programa.

Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 22. kolovoza 2019. godine, a provjera i unos rezultata dodatnih provjera održat će se 23. kolovoza 2019. godine.

Odabir obrazovnih programa zaključat će se 27. kolovoza 2019. godine kada će se započeti s ispisom prijavnica.

Konačne ljestvice poretka objavit će se 29. kolovoza 2019. godine, a dostava upisnica u srednje škole je 30. kolovoza 2019. godine.


OBAVIJEST O TERMINIMA UPISA - LJETNI ROK

Za učenike koji su stekli pravo upisa u Strukovnu školu Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, u zakazano vrijeme upisa održat će se zajednički sastanak, stoga molimo da s učenicima, ukoliko su u mogućnosti, dođe jedan roditelj/skrbnik.

Dokumenti koji služe kao uvjet za upis u prvi razred dostavljaju se u školu (prizemlje - školski restoran) prema slijedećem rasporedu:

SRIJEDA, 17. 07. 2019.

1. TURISTIČKO - HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST (THK) - 9:00 sati

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

 1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)
 2. POTVRDA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA (LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE)

*OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)

2. KUHARI, KONOBARI, SLASTIČARI - 10:30 sati

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

 1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)
 2. POTVRDA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA (LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE) - samo za smjer konobar
 3. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA - za kuhare, slastičare

*OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)

ČETVRTAK, 18. 07. 2019.

1. AUTOMEHATRONIČARI, ELEKTROMEHANIČARI, VODOINSTALATERI - 9:00 sati

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

 1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)
 2. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA

*OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)


NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

Na slijedećem linku imate sve informacije o upisu u srednju školu, termine, potrebnu dokumentaciju i sve ostalo što je potrebno za upis u 1. razred: 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED šk.g. 2019./2020.

Upisi učenika u prvi razred školske godine 2019. / 2020. održat će se u učionici 32 (pored tajništva škole - 1. kat) prema slijedećem rasporedu:

SRIJEDA, 17. 07. 2019. godine u 9:00 sati

TURISTIČKO - HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST (THK) - razredni odjel 1.C

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)

2. POTVRDA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA (LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE)

OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)


SRIJEDA, 17. 07. 2019. godine u 10:30 sati

KUHARI, KONOBARI, SLASTIČARI - razredni odjel 1.D

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)

2. POTVRDA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA (LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE) - samo za smjer konobar

3. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA - za kuhare, slastičare

OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)


ČETVRTAK, 18. 07. 2019. godine u 9:00 sati

AUTOMEHATRONIČARI, ELEKTROMEHANIČARI, VODOINSTALATERI - razredni odjel 1.B

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)

2. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA - za automehatroničare, elektromehaničare i vodoinstalatere..

OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)PLAN UPISA

R.BR.

PROGRAM

TRAJANJE 

RAZREDNIH

ODJELA

BROJ

UČENIKA

1.        

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST (070204)

4 g.

1

24

2.        

AUTOMEHATRONIČAR-JMO (331153)

3 g.

0,33

8

3.        

ELEKTROMEHANIČAR-JMO (042353)

3 g.

0,33

8

4.        

VODOINSTALATER-JMO (013853)

3 g.

0,33

8

5.        

KONOBAR (071333)

3 g.

0,33

8

6.        

KUHAR (071233)

3 g.

0,42

10

7.        

SLASTIČAR (092533)

3 g.

0,25

6

UKUPNO

72

 *Napomena:

automehatroničar-jmo, elektromehaničar-jmo, vodoinstalater-jmo = kombinirani razredni odjel

konobar, kuhar, slastičar = kombinirani razredni odjelU skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju 27. svibnja 2019. godine iza 12:00 sati. 

Više informacija o postupku prijave u sustav NISpuSŠ dostupno je na sljedećoj poveznici: Upisi.hr

KALENDAR

A) LJETNI UPISNI ROK

Hodogram - srpanj 

hodogram upisa srpanj

 


VEZANE VIJESTI

Dana 10. travnja 2019. potpisan je Sporazum o obavljanju stručne prakse i stipendiranju učenika naše škole sa velikim poduzećima - British American Tobacco BAT d.d., A&R Carton Istra d.d. i Komunalni servis d.o.o.
Navedena će poduzeća stipendirati učenike koji budu upisali zanimanje elektromehaničar, od druge godine školovanja. (pročitaj više...)


PUBLIKACIJE (UPISI.HR)

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2019./2020. dostupne su u objavljenim publikacijama:

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2019./2020.- Idemo u srednju!!! - redovni učenici (za učenike koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj)

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2019./2020.- Idemo u srednju!!! - kandidati iz drugih obrazovnih sustava (za kandidate koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske, kandidate koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za kandidate koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2018. godine)

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2019./2020.- Idemo u srednju!!! - učenici s teškoćama u razvoju (za učenike s teškoćama u razvoju koji se prijavljuju preko ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba)

Primjer bodovanja za školsku godinu 2019./2020. (Primjeri bodovanja uspjeha kandidata iz osnovnoga obrazovanja).

Publikacije i ostale detaljnije informacije se nalaze i na naslovnoj stranici www.upisi.hr.VAŽNI DOKUMENTI ZA UPISE U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE:

Kandidati strani državljani iz zemalja izvan EU - Odluka o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./2020.

ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

PRAVILNIK O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

JEDINSTVENI POPIS ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA

 

Upisi

Posljednje novosti

Velj 15, 2024

Valentinovo u školi

Dan zaljubljenih obilježen je i u našoj školi! U sklopu školskog projekta "Koračajmo s…
Velj 06, 2024

Novo radno vrijeme knjižnice

Drage učenice i učenici, od ovog polugodišta radno vrijeme knjižnice je sljedeće:…
Velj 01, 2024

4. Badel barmen junior cup

U organizaciji Ugostiteljsko - turističkog učilišta Zagreb i ove godine održan je 4.…
Sij 05, 2024

Novi raspored sati

Dragi učenici i roditelji, od ponedjeljka 8. siječnja 2024. godine, krećemo na nastavu po…
© 2020 SSEK. All Rights Reserved. Designed By LCSTUDIO

Naša web stranica koristi kolačiće (tzv. COOKIES) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti, analize korištenja naše web stranice, radi pružanja prilagođenog sadržaja i oglasa, te kako bi Vam pružili sadržaj trećih strana s kojima imamo odnos. Klikom na "Prihvaćam" pristajete na korištenje kolačića. Sve o korištenju i reguliranju kolačića možete pronaći na poveznici.