STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO

Upisni rokovi i uvjeti

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

Hodogram ljetnog upisnog roka za upis učenika u I. razred srednje škole u šk. g. 2022./2023.

Opis postupaka

Datum

Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. 2022.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. – 1. 7. 2022.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

1. 7. 2022.

Početak prijava redovitih učenika u sustav

23. 5. 2022.

Početak prijava obrazovnih programa

25. 6. 2022.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

28. 6. 2022.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

Unos prigovora na rezultate dodatnih provjera

29. 6. – 4. 7. 2022.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika

(stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

1. 7. 2022.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

29. 6. – 4. 7. 2022.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6. 7. 2022.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2022.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

8. 7. 2022.

Objava konačnih ljestvica poretka

9. 7. 2022.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11. – 13. 7. 2022.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

15. 7. 2022.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

10. 8. 2022.

 ŠKOLSKA GODINA 2021./2022. 

Hodogram ljetnog upisnog roka za šk. g. 2021./2022.:

Opis postupaka Datum    
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 24. 5. –1.7.2021.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 26. 6. 2021.
Početak prijava redovitih učenika u sustav 24. 5. 2021.
Početak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2021.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2021.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29.6.–1.7.2021.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 1.7.2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 5.7.2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6.7.2021.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

7.7.2021.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

9.7.2021.
Objava konačnih ljestvica poretka 10.7.2021.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

12.–14.7.2021.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15.7.2021.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 10.8.2021.

 

ŠKOLSKA GODINA 2020./2021. 

JESENSKI UPISNI ROK

Sukladno Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. jesenski upisni rok započinje 21. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati, kada počinje prijava obrazovnih programa.

Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 24. kolovoza 2020. godine, a provjera i unos rezultata dodatnih provjera održat će se 25. kolovoza 2020. godine.

Odabir obrazovnih programa zaključat će se 28. kolovoza 2020. godine kada će se započeti s ispisom prijavnica.

Konačne ljestvice poretka objavit će se 1. rujna 2020. godine.

2. rujna 2020. - dostava upisnice u srednju školu u koju se učenik upisao

 • osobno ili elektroničkim putem: od 09:00 do 10:00 sati u učionici 32 (osobno) ili elektroničkim putem (mail Škole: ssek@pu.t-com.hr)
 • potrebna dokumentacija:
  • potpisana E-upisnica
  • potvrda školskog liječnika (liječnika školske medicine) za zanimanje konobar

 

Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, objavljujemo popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Natječaj za jesenski upisni rok može se vidjeti OVDJE.

LJETNI UPISNI ROK - VAŽNI DATUMI

8. srpnja 2020. - početak prijava obrazovnih programa

22. srpnja 2020. - završetak prijava obrazovnih programa, početak ispisa prijavnica

24. srpnja 2020. - krajnji rok za zaprimanje prijavnica (razrednici u osnovnoj školi/SPU)

25. srpnja 2020. - objava konačnih ljestvica poretka

27. srpnja 2020. - dostava upisnice u srednju školu u koju se učenik upisao

 • osobno ili elektroničkim putem: od 08:00 do 12:00 sati u učionici 32 (osobno) ili elektroničkim putem (mail Škole: ssek@pu.t-com.hr)
 • potrebna dokumentacija:
  • potpisana E-upisnica
  • liječnička svjedodžba medicine rada (za zanimanja: automehatroničar-JMO, vodoinstalater-JMO, elektromehaničar-JMO, kuhar, slastičar)
  • potvrda školskog liječnika (liječnika školske medicine) za zanimanja konobar i turističko-hotelijerski komercijalist

NAPOMENA U SLUČAJU DOSTAVE DOKUMENTACIJE ELEKTRONIČKIM PUTEM:

 • Upisnicu i ostale dokumente koji su uvjet za upis, elektroničkim putem može poslati roditelj kandidata.
 • Upisnicu i ostale dokumente koji su uvjet za upis roditelj dostavlja sa svoje elektroničke adrese, te je dužan u e-poruci dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona/broj mobitela) kako bi ga srednja škola mogla kontaktirati.
 • Kandidat je dužan dostaviti original upisnice i ostale dokumente koji su uvjet za upis kada krene nova školska godina.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno objavljuje Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju 1. lipnja 2020. iza 12:00 sati. 

Više informacija o postupku prijave u sustav NISpuSŠ dostupno je na sljedećoj poveznici: Upisi.hr

PLAN UPISA za šk. g. 2020./2021.

plan upisa

VAŽNI DOKUMENTI ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE (ŠK. G. 2020./2021.)

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

UPISNI ROKOVI

Izmjene i dopune pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva

Objavljene publikacije na stranici upisi.hr:

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - redovni učenici (za učenike koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj)

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - kandidati iz drugih obrazovnih sustava (za kandidate koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske, kandidate koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za kandidate koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2019. godine)

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - učenici s teškoćama u razvoju (za učenike s teškoćama u razvoju koji se prijavljuju preko županijskog upravnog odjela)

• Primjer bodovanja za školsku godinu 2020./2021. (Primjeri bodovanja uspjeha kandidata iz osnovnoga obrazovanja).

 ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

JESENSKI UPISNI ROK

Hodogram - kolovoz

 

Sukladno točki XI. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. jesenski upisni rok započinje 21. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati, kada počinje prijava obrazovnih programa.

Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 22. kolovoza 2019. godine, a provjera i unos rezultata dodatnih provjera održat će se 23. kolovoza 2019. godine.

Odabir obrazovnih programa zaključat će se 27. kolovoza 2019. godine kada će se započeti s ispisom prijavnica.

Konačne ljestvice poretka objavit će se 29. kolovoza 2019. godine, a dostava upisnica u srednje škole je 30. kolovoza 2019. godine.


OBAVIJEST O TERMINIMA UPISA - LJETNI ROK

Za učenike koji su stekli pravo upisa u Strukovnu školu Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, u zakazano vrijeme upisa održat će se zajednički sastanak, stoga molimo da s učenicima, ukoliko su u mogućnosti, dođe jedan roditelj/skrbnik.

Dokumenti koji služe kao uvjet za upis u prvi razred dostavljaju se u školu (prizemlje - školski restoran) prema slijedećem rasporedu:

SRIJEDA, 17. 07. 2019.

1. TURISTIČKO - HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST (THK) - 9:00 sati

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

 1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)
 2. POTVRDA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA (LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE)

*OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)

2. KUHARI, KONOBARI, SLASTIČARI - 10:30 sati

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

 1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)
 2. POTVRDA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA (LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE) - samo za smjer konobar
 3. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA - za kuhare, slastičare

*OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)

ČETVRTAK, 18. 07. 2019.

1. AUTOMEHATRONIČARI, ELEKTROMEHANIČARI, VODOINSTALATERI - 9:00 sati

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

 1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)
 2. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA

*OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)


NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

Na slijedećem linku imate sve informacije o upisu u srednju školu, termine, potrebnu dokumentaciju i sve ostalo što je potrebno za upis u 1. razred: 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED šk.g. 2019./2020.

Upisi učenika u prvi razred školske godine 2019. / 2020. održat će se u učionici 32 (pored tajništva škole - 1. kat) prema slijedećem rasporedu:

SRIJEDA, 17. 07. 2019. godine u 9:00 sati

TURISTIČKO - HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST (THK) - razredni odjel 1.C

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)

2. POTVRDA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA (LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE)

OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)


SRIJEDA, 17. 07. 2019. godine u 10:30 sati

KUHARI, KONOBARI, SLASTIČARI - razredni odjel 1.D

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)

2. POTVRDA ŠKOLSKOG LIJEČNIKA (LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE) - samo za smjer konobar

3. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA - za kuhare, slastičare

OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)


ČETVRTAK, 18. 07. 2019. godine u 9:00 sati

AUTOMEHATRONIČARI, ELEKTROMEHANIČARI, VODOINSTALATERI - razredni odjel 1.B

Za upise je potrebna sljedeća upisna dokumentacija:

1. E-UPISNICA (ispunjena i potpisana sa strane roditelja / staratelja)

2. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA - za automehatroničare, elektromehaničare i vodoinstalatere..

OSTALI DOKUMENTI kojima su ostvarena dodatna prava za upis (izravan upis ili dodatni bodovi)PLAN UPISA

R.BR.

PROGRAM

TRAJANJE 

RAZREDNIH

ODJELA

BROJ

UČENIKA

1.        

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST (070204)

4 g.

1

24

2.        

AUTOMEHATRONIČAR-JMO (331153)

3 g.

0,33

8

3.        

ELEKTROMEHANIČAR-JMO (042353)

3 g.

0,33

8

4.        

VODOINSTALATER-JMO (013853)

3 g.

0,33

8

5.        

KONOBAR (071333)

3 g.

0,33

8

6.        

KUHAR (071233)

3 g.

0,42

10

7.        

SLASTIČAR (092533)

3 g.

0,25

6

UKUPNO

72

 *Napomena:

automehatroničar-jmo, elektromehaničar-jmo, vodoinstalater-jmo = kombinirani razredni odjel

konobar, kuhar, slastičar = kombinirani razredni odjelU skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju 27. svibnja 2019. godine iza 12:00 sati. 

Više informacija o postupku prijave u sustav NISpuSŠ dostupno je na sljedećoj poveznici: Upisi.hr

KALENDAR

A) LJETNI UPISNI ROK

Hodogram - srpanj 

hodogram upisa srpanj

 


VEZANE VIJESTI

Dana 10. travnja 2019. potpisan je Sporazum o obavljanju stručne prakse i stipendiranju učenika naše škole sa velikim poduzećima - British American Tobacco BAT d.d., A&R Carton Istra d.d. i Komunalni servis d.o.o.
Navedena će poduzeća stipendirati učenike koji budu upisali zanimanje elektromehaničar, od druge godine školovanja. (pročitaj više...)


PUBLIKACIJE (UPISI.HR)

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2019./2020. dostupne su u objavljenim publikacijama:

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2019./2020.- Idemo u srednju!!! - redovni učenici (za učenike koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj)

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2019./2020.- Idemo u srednju!!! - kandidati iz drugih obrazovnih sustava (za kandidate koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske, kandidate koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za kandidate koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2018. godine)

Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2019./2020.- Idemo u srednju!!! - učenici s teškoćama u razvoju (za učenike s teškoćama u razvoju koji se prijavljuju preko ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba)

Primjer bodovanja za školsku godinu 2019./2020. (Primjeri bodovanja uspjeha kandidata iz osnovnoga obrazovanja).

Publikacije i ostale detaljnije informacije se nalaze i na naslovnoj stranici www.upisi.hr.VAŽNI DOKUMENTI ZA UPISE U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE:

Kandidati strani državljani iz zemalja izvan EU - Odluka o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./2020.

ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

PRAVILNIK O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

JEDINSTVENI POPIS ZDRAVSTVENIH ZAHTJEVA

 

Upisi

Posljednje novosti

Sij 17, 2023

Posjet Circolu

U sklopu predmeta Ugostiteljsko posluživanje i nastavne cjeline Bar i barsko poslovanje,…
Pro 20, 2022

Prisutnost kamotočca Pholas Dactylus u obalnom području Rovinja-očuvanje lokalnog staništa

četvrtak, 15.12. 2022. u Zajednici Talijana predstavljen je projekt “Prisutnost kamotočca…
Pro 20, 2022

Projekt Practice in Best Tourism Destinations (BEST-TOUR) - posjet Comu (Italija)

U sklopu projekta Practice in Best Tourism Destinations (BEST-TOUR) ravnatelj Strukovne…
Pro 13, 2022

Radionica RIJEČI, RIJEČI...

U petak, 9.12.2022. u sklopu projekta KLIK Pula gđa. Ivana Marijančević održala je…
© 2020 SSEK. All Rights Reserved. Designed By LCSTUDIO

Naša web stranica koristi kolačiće (tzv. COOKIES) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti, analize korištenja naše web stranice, radi pružanja prilagođenog sadržaja i oglasa, te kako bi Vam pružili sadržaj trećih strana s kojima imamo odnos. Klikom na "Prihvaćam" pristajete na korištenje kolačića. Sve o korištenju i reguliranju kolačića možete pronaći na poveznici.